Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 4202/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thông tin trên Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe máy

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4202/TCT-CS
V/v: Thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe máy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2051/C67-P4 ngày 23/06/2014 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt phản ánh một số vướng mắc về chứng từ nộp lệ phí trước bạ và Biên lai thu lệ phí đăng ký xe, trong đó có liên quan đến nội dung thông tin ghi trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt, hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại; Và quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước thì các mẫu chứng từ thu ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Thông tư bao gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN và Biên lai thu tiền phí, lệ phí không có mệnh giá được quy định thống nhất, đã quy định ghi nội dung khoản nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đối với khoản thu lệ phí trước bạ thì các văn bản nêu trên chưa quy định cụ thể nội dung phải ghi rõ lệ phí trước bạ ôtô hay xe máy, nhãn hiệu, loại xe, số khung, số máy, không có ký hiệu bảo mật nên có thể bị lợi dụng gian lận về giá trị xe hay làm giả chứng từ về lệ phí trước bạ gây thất thu ngân sách nhà nước.
Tổng cục Thuế đã tiến hành khảo sát tại cơ quan thuế một số địa phương. Thực tế, trên Biên lai thu lệ phí trước bạ do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế đã có ghi rõ tên người nộp, loại xe, số khung, số máy. Nhưng đối với chứng từ nộp là Giấy nộp tiền vào NSNN do Kho Bạc cấp cho người nộp thuế thì ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã có ghi đầy đủ các thông tin nêu trên vào Giấy nộp tiền, còn lại hầu hết đều chưa ghi rõ lệ phí trước bạ ôtô hay xe máy (thường ghi chung là lệ phí trước bạ ôtô, xe máy), nhãn hiệu, loại xe, số khung, số máy, không có ký hiệu bảo mật hay không quy định cụ thể dấu đóng ở đâu nên có thể bị lợi dụng gian lận về giá trị xe hay làm giả chứng từ về lệ phí trước bạ gây thất thu ngân sách nhà nước theo phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt.
Để tránh thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế phát sinh, Tổng cục Thuế đề nghị Kho Bạc Nhà nước nghiên cứu kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt về bổ sung nội dung thông tin ghi trên Giấy nộp tiền vào NSNN của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy (bản photocopy công văn số 2051/C67-P4 ngày 23/06/2014 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt đính kèm), khảo sát thực tế, hướng dẫn thực hiện đảm bảo quản lý chặt chẽ thu lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước.
Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cục./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục cảnh sát giao thông Đường sắt-Đường bộ;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ Kê khai và Kế toán thuế;
- Lưu: VT, CS (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Công văn 4202/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thông tin trên Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe máy

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 11889/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cưỡng chế thuế

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
2

Công văn 13894/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

09/12/2014CHÍNH PHỦ
4

Công văn 4227/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
5

Công văn 4203/TCT-CS của Tổng cục Thuế về biên lai thu lệ phí đăng ký xe

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
6

Công văn 4204/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giá tính thuế tài nguyên

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
7

Công văn 4205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động cho thuê đất

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
8

Công văn 4212/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
9

Công văn 4207/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
10

Công văn 4210/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
11

Công văn 13611/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua kho bạc Nhà nước với cơ quan hải quan

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
12

Công văn 11752/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
13

Thông tư 141/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH
14

Công văn 4131/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
15

Quyết định 714/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại

17/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
16

Thông tư 138/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
17

Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
18

Công văn 11430/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán thuế nhập khẩu

13/11/2014
19

Công văn 11463/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu

13/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
20

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

13/11/2014