Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thuế

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 134/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

20/10/2014BỘ TÀI CHÍNH
2

Công văn 3949/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

20/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
3

Công văn 12795/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc hoàn thuế khi thực hiện thủ tục hải quan theo Công văn 12485/BTC-TCT

20/10/2014BỘ TÀI CHÍNH
4

Công văn 12795/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc hoàn thuế khi thực hiện thủ tục hải quan theo Công văn 12485/BTC-TCT

20/10/2014BỘ TÀI CHÍNH
5

Công văn 12495/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thuế giả định, tiền nhà giả định

16/10/2014BỘ TÀI CHÍNH
6

Công văn 3771/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

16/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
7

Công văn 3776/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

16/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
8

Công văn 10876/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhận vướng mắc

16/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
9

Công văn 10876/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhận vướng mắc

16/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
10

Công văn 10876/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhận vướng mắc

16/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
11

Công văn 3773/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt về hóa đơn

14/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
12

Thông tư 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

14/10/2014BỘ TÀI CHÍNH
13

Công văn 3749/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

14/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
14

Công văn 3747/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

13/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
15

Công văn 3748/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

13/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ

Luật thuế