Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Văn bản pháp luật

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Quyết định 3745/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

22/07/2009UBND TP Hà Nội
2

Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

22/07/2009UBND TP Hà Nội
3

Quyết định 3753/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

22/07/2009UBND TP Hà Nội
4

Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

29/06/2009Thủ Tướng
5

Thông tư 131/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Thông tư số 112/2007

28/06/2009Bộ Tài Chính
6

Thông tư 131/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Thông tư số 112/200

28/06/2009Bộ Tài Chính
7

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

29/11/2005Quốc Hội
8

Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 15 tháng 04 năm 2004

15/06/2004Quốc Hội
9

Nghị định số 39/2007/NĐ – CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

05/09/2007Chính Phủ
10

Nghị định số 88/2006/NĐ – CP ngày 29 tháng 08 năm 2006 về đăng ký kinh doanh

29/08/2006Chính Phủ
11

Thông tư số 03/2006/TT – BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn một số nội dung về hô sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tịa Nghị định 88/2006/NĐ – CP ngày 29 tháng 08 năm 2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh

19/10/2006Bộ KH và ĐT
12

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

12/08/2020VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
13

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

12/08/2020BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Văn bản pháp luật