Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 11256/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho phòng và điều trị các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------
Số: 11256/QLD-KD
V/v: Bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho phòng và điều trị các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc tại Việt Nam.
(Sau đây gọi tắt là đơn vị)

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới và nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, một số bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi có nguy cơ bùng phát như: bệnh Tay chân miệng, Sốt xuất huyết, Cúm A (H5N1), Cúm A (H1N1), viêm não Nhật Bản...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ phòng và điều trị bệnh, Cục Quản lý Dược đề nghị:
1. Các thuốc trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi đã được Bộ Y tế phê duyệt đều có số đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam hoặc đã được cấp giấy phép nhập khẩu trong năm 2014. Cục Quản lý Dược xin thông báo danh mục một số thuốc hiếm như: dung dịch tiêm truyền hydroxyethyl starch (HES), milrinone và globulin miễn dịch để các đơn vị tham khảo.
Việc sử dụng các thuốc dung dịch tiêm truyền HES cần tuân theo hướng dẫn của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 16280/QLD-TT ngày 01/10/2013.
2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn chủ động lập kế hoạch mua sắm thuốc trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi đã được Bộ Y tế phê duyệt và xây dựng kế hoạch để đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc về kinh phí, Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời.
3. Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chủ động lập kế hoạch mua sắm thuốc trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi đã được Bộ Y tế phê duyệt và liên hệ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc để đảm bảo đủ thuốc cho công tác khám chữa bệnh. Nếu có khó khăn, vướng mắc về kinh phí, đề nghị báo cáo Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Dược) để xem xét,phối hợp giải quyết kịp thời.
4. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung, xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận được đặt hàng của các cơ sở khám, chữa bệnh.
5. Tổng Công ty Dược Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nội dung tại Công văn này.
Đối với các hồ sơ đăng ký lưu hành, hồ sơ nhập khẩu các thuốc trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi đã được Bộ Y tế phê duyệt, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, giải quyết theo quy trình thẩm định nhanh.
Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Văn phòng Cục Quản lý Dược, điện thoại 04.37366483 hoặc Phòng Quản lý kinh doanh Dược, điện thoại: 04.38461525.
Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Cục QL KCB, Cục YTDP - BYT (để p/hợp);
- Cục Y tế, BCA;
- Cục Quân Y, BQP;
- Cục Y tế, Bộ GTVT;
- Trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược;
- Lưu VT, KD (HH).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

Công văn 11256/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho phòng và điều trị các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 11889/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cưỡng chế thuế

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
2

Công văn 13894/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

09/12/2014CHÍNH PHỦ
4

Công văn 4227/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
5

Công văn 4202/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thông tin trên Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe máy

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
6

Công văn 4203/TCT-CS của Tổng cục Thuế về biên lai thu lệ phí đăng ký xe

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
7

Công văn 4204/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giá tính thuế tài nguyên

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
8

Công văn 4205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động cho thuê đất

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
9

Công văn 4212/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
10

Công văn 4207/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
11

Công văn 4210/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
12

Công văn 13611/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua kho bạc Nhà nước với cơ quan hải quan

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
13

Công văn 11752/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
14

Thông tư 141/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH
15

Công văn 4131/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
16

Quyết định 714/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại

17/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
17

Thông tư 138/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
18

Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
19

Công văn 11430/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán thuế nhập khẩu

13/11/2014
20

Công văn 11463/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu

13/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN