Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 8800/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 8800/TCHQ-TXNK
V/v: Giá tính thuế hàng NK.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Nguyễn Vạn Lộc.
(Đ/c Lô 03, Khu Phước Kiển, đường Lê Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/CV-14 ngày 26/6/2014 của Công ty TNHH Nguyễn Vạn Lộc về việc xem xét khoản giảm giá đối với mặt hàng đồng hồ đeo tay hiệu Titan, xuất xứ India nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 20993/NKD01 ngày 13/9/2013 thuộc hợp đồng so GCFE-13-041 ngày 28/8/2013. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trên cơ sở hồ sơ do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo tại công văn số 1622/HQHCM-TXNK ngày 19/5/2014 và kiểm tra trên hệ thống GTT01 thì Doanh nghiệp không khai báo khoản giảm giá tại tiêu thức tương ứng trên tờ khai trị giá và chứng từ thanh toán Ngân hàng không thể hiện phương thức thanh toán TTR nên Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7220/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2014 trả lời Doanh nghiệp, theo hướng: Không có cơ sở để xem xét khoản giảm giá theo đề nghị của Doanh nghiệp do chưa đủ điều kiện và thủ tục xét khoản giảm giá theo quy định.
Tuy nhiên, ngày 26/6/2014 Doanh nghiệp có công văn số 02/CV-14 giải trình các ý kiến của Tổng cục Hải quan tại công văn nêu trên như sau:
- Về việc Doanh nghiệp không khai báo khoản giảm giá:
Thực tế ban đầu Doanh nghiệp có khai báo khoản giảm giá tại tiêu thức tương ứng trên tờ khai trị giá nhưng khi làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Tân Cảng thì được hướng dẫn là phải khai báo chỉnh sửa lại tờ khai chưa có khoản giảm giá, Hiện dữ liệu khai và sửa đổi đều được lưu trên phần mềm Ecustom. Doanh nghiệp đã có công văn số 01/CV-14 ngày 09/5/2014 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải trình về vấn đề này.
- Về chứng từ thanh toán qua Ngân hàng:
Do tại mẫu yêu cầu của Ngân hàng VietcomBank không thể hiện phương thức thanh toán nên Công ty đã có công văn số 01/NVL-VCB ngày 30/6/2014 đề nghị Ngân hàng xác nhận về hình thức thanh toán cho hợp đồng mua bán số GCFE-13-041 ngày 28/8/2013. Trên công văn này, Chi nhánh Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Nam Sài Gòn đã xác nhận Doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán cho hợp đồngmua bán nêu trên theo hình thức thanh toán TTR.
Căn cứ điểm 2.2.4 khoản 2 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định điều kiện, thủ tục xem xét khoản giảm giá đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu:
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ gốc, kiểm tra đối chiếu chứng từ tài liệu do Doanh nghiệp giải trình để xem xét, xác định khoản giảm giá đối với tờ khai số 20993/NKD01 ngày 13/9/2013 thuộc hợp đồng mua bán số GCFE-13-041 ngày 28/8/2013 của Công ty TNHH Nguyễn Vạn Lộc theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nguyễn Vạn Lộc biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Công văn 8800/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 11889/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cưỡng chế thuế

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
2

Công văn 13894/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

09/12/2014CHÍNH PHỦ
4

Công văn 4227/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
5

Công văn 4202/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thông tin trên Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe máy

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
6

Công văn 4203/TCT-CS của Tổng cục Thuế về biên lai thu lệ phí đăng ký xe

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
7

Công văn 4204/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giá tính thuế tài nguyên

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
8

Công văn 4205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động cho thuê đất

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
9

Công văn 4212/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
10

Công văn 4207/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
11

Công văn 4210/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
12

Công văn 13611/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua kho bạc Nhà nước với cơ quan hải quan

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
13

Công văn 11752/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
14

Thông tư 141/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH
15

Công văn 4131/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
16

Quyết định 714/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại

17/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
17

Thông tư 138/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
18

Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
19

Công văn 11430/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán thuế nhập khẩu

13/11/2014
20

Công văn 11463/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu

13/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN