Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 4207/BNN-TCTL năm 2013 xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4207/BNN-TCTL
V/v xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
– Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

 

Ngày 27/5/2013, Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương đã có Công văn số 84/PCLBTW gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị chỉ đạo tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng khu vực kè Cát Bi, Đại Gia (Hà Nội), kè Nghi Xuyên, Phú Thịnh (Hưng Yên) theo phản ánh của người dân thôn Đại Gia, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên. Ngày 30/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được đơn kiến nghị của người dân thôn Đại Gia, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trong khu vực vẫn tiếp tục xảy ra, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của người dân, gây bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Công văn số 84/PCLBTW của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/12/2013.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ Công an (để phối hợp);
– Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội;
– Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên;
– Chi cục ĐĐ&PCLB thành phố Hà Nội;
– Chi cục ĐĐ&PCLB tỉnh Hưng Yên;
– Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_3b).

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

Công văn 4207/BNN-TCTL năm 2013 xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
2

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
3

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

28/10/2014 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
4

Thông báo 415/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án xử lý đối với Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An

28/10/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
5

Thông báo 352/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
6

Thông tư 118/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

08/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
7

Thông báo 334/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
8

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

08/09/2014CHÍNH PHỦ
9

Quyết định 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020

08/09/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
10

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
11

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
12

Công văn 2576/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định chênh lệch trả thưởng đối với công ty xổ số

26/08/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
13

Luật Phá sản của Quốc hội, số 51/2014/QH13

21/07/2014QUỐC HỘI
14

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
15

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
16

Công văn 4503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

17/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
17

Công văn 6148/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

16/07/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
18

Công văn 3762/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến quý I/2014

03/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
19

Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

03/07/2014CHÍNH PHỦ
20

Quyết định 4603/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013

03/07/2014BỘ CÔNG THƯƠNG