Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 7172/TCHQ-GSQL năm 2013 đưa hàng hóa quay trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7172/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa quay trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 3638/HQHN-GSQL ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đề nghị được đưa trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình lô hàng thuộc tờ khai 05/KNQ/NK/T01E ngày 09/5/2013 của Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Quốc tế, do không xuất được qua cửa khẩu Pò Peo – Cao Bằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc gửi lại lô hàng vào kho ngoại quan:

Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho lô hàng trên đưa trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình để chờ xuất khẩu, thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3573/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2011 của Tổng cục Hải quan. Riêng nội dung dẫn chiếu theo Thông tư 194/2010/TT-BTC đề nghị thực hiện theo Thông tư 128/2013/TT-BTC.

2. Về thủ tục hải quan:

Tại công văn 3638/HQHN-GSQL ngày 19/11/2013 Cục Hải quan thành phố Hà Nội báo cáo vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Điều 8 Thông tư 59/2013/TT-BTC Tuy nhiên, Thông tư này chỉ hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số mặt hàng theo Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không áp dụng đối với mặt hàng thuốc viên Panadol gửi tại kho ICD Mỹ Đình.

3. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo các Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan:

a) Khi làm thủ tục xuất khẩu hoặc xuất hàng hóa từ kho ngoại quan qua các cửa khẩu biên giới, cần nghiên cứu kỹ các quy định về cửa khẩu xuất hàng để hướng dẫn doanh nghiệp xuất hàng đúng cửa khẩu quy định, không để xảy ra tình trạng tái xuất hàng không đúng cửa khẩu như trường hợp trên.

b) Thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan, không để xảy ra tình trạng vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu không đúng thời gian quy định.

c) Đối với trường hợp vi phạm thời gian vận chuyển hàng đến cửa khẩu xuất của Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (đại diện theo ủy quyền của chủ hàng): Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

Công văn 7172/TCHQ-GSQL năm 2013 đưa hàng hóa quay trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình do Tổng cục Hải quan ban hành

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
2

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
3

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

28/10/2014 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
4

Thông báo 415/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án xử lý đối với Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An

28/10/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
5

Thông báo 352/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
6

Thông tư 118/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

08/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
7

Thông báo 334/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
8

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

08/09/2014CHÍNH PHỦ
9

Quyết định 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020

08/09/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
10

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
11

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
12

Công văn 2576/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định chênh lệch trả thưởng đối với công ty xổ số

26/08/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
13

Luật Phá sản của Quốc hội, số 51/2014/QH13

21/07/2014QUỐC HỘI
14

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
15

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
16

Công văn 4503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

17/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
17

Công văn 6148/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

16/07/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
18

Công văn 3762/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến quý I/2014

03/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
19

Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

03/07/2014CHÍNH PHỦ
20

Quyết định 4603/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013

03/07/2014BỘ CÔNG THƯƠNG