Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật đầu tư

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ"

17/04/2011Bộ Kế hoạch và Đầu Tư
2

Nghị định 24/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dự

17/04/2011Chinh Phủ
3

Quyết định 281/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương - tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững"

03/04/2011Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4

Thông tư 17/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng

29/03/2011Bộ Kế hoạch và Đầu Tư
5

Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế đầu tư xây dựng cảng Kê Gà và tuyến đường bộ phục vụ phát triển ngành công nghiệp nhôm

29/03/2011Văn phòng Chính phủ
6

Quyết định 376/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

29/03/2011Bộ Thông tin và Truyền thông
7

Thông tư 12/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa

26/03/2011Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
8

Thông báo 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

26/03/2011Văn phòng Chính phủ
9

Thông tư 07/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

07/03/2011Bộ Kế hoạch và Đầu Tư
10

Quyết định 411/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009

07/03/2011Bộ Xây Dựng
11

Thông tư 46/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương

07/03/2011Bộ Tài Chính
12

Quyết định 281/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương - tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững"

27/02/2011Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
13

Quyết định 203/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

27/02/2011Bộ Kế hoạch và Đầu Tư
14

Công văn 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tỉnh Vĩnh Long

27/02/2011Thủ Tướng Chính Phủ
15

Quyết định 251/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/02/2011Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Luật đầu tư