Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật đầu tư

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 65/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an Nhân dân

02/11/2011Bộ Công An
2

Quyết định 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu rừng quốc gia Yên Tử và Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

02/10/2011Thủ Tướng Chính Phủ
3

Quyết định 2164/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phục hồi và phát triển hệ thống rừng ngập mặn phòng hộ ven biển Việt Nam - giai đoạn I

02/10/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
4

Chỉ thị 1617/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

22/09/2011Thủ Tướng Chính Phủ
5

Quyết định 1967/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

03/09/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
6

Quyết định 1291/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép chuẩn bị đầu tư lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Tiểu dự án hợp phần đối ứng nằm trong dự án thành phần "Tăng cường kỹ năng nghề" thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II

24/08/2011Bộ Giao Thông Vận Tải
7

Quyết định 1697/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư tu bổ đê điều năm 2011, tỉnh Quảng Nam

04/08/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
8

Quyết định 1075/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

04/08/2011Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9

Quyết định 1664/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án "Thiết lập Trung tâm Tài nguyên thiên nhiên và Phát triển (CNRD)"

30/07/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
10

Thông tư 107/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý

30/07/2011Bộ Tài Chính
11

Quyết định 1521/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Mộc Hương - Đá Cát, tỉnh Hà Tĩnh

19/07/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
12

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

03/07/2011Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
13

Thông tư 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

03/07/2011Bộ Tài Chính
14

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

18/06/2011Văn Phòng Chính Phủ
15

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh

10/06/2011Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Luật đầu tư