Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật đầu tư

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông báo 81/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính Phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị mười tỷ Yên (10.000.000.000 Yên)

01/03/2012Bộ Ngoại Giao
2

Thông báo 82/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản

01/03/2012Bộ Ngoại Giao
3

Thông báo 78/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản

29/02/2012Bộ Ngoại Giao
4

Thông tư 03/2012/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định về việc phân cấp, ủy quyền quyết định dự án đầu tư và xây dựng trong Công an nhân dân

22/02/2012Bộ Công An
5

Quyết định 03/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg

15/02/2012Thủ Tướng Chính Phủ
6

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về các chương trình mục tiêu và danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015

15/02/2012Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội
7

Quyết định 2913/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư "Chương trình bảo tồn rừng" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại

01/12/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
8

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn ODA và FDI tại Việt Nam

23/11/2011Văn Phòng Chính Phủ
9

Quyết định 2699/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

23/11/2011Bộ Tài Chính
10

Quyết định 1724/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ "Sản xuất chương trình phóng sự và thông điệp tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản, nông sản" của Cục Quản lý

23/11/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
11

Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

23/11/2011Thủ Tướng Chính Phủ
12

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn ODA và FDI tại Việt Nam

14/11/2011Văn Phòng Chính Phủ
13

Quyết định 1724/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ "Sản xuất chương trình phóng sự và thông điệp tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản, nông sản" của Cục Quản lý

14/11/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
14

Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

14/11/2011Thủ Tướng Chính Phủ
15

Quyết định 2381/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đầu tư tiểu dự án: Tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề nghiệp Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ thuộc Dự án Khoa học công nghệ nôn

02/11/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Luật đầu tư