Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật đầu tư

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh và quản lý, công bố cập nhật thông tin tr

10/06/2011Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
2

Quyết định 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020

10/06/2011Thủ Tướng Chính Phủ
3

Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng"

25/05/2011Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4

Công văn 3101/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hình thức BT

25/05/2011Văn Phòng Chính Phủ
5

Quyết định 602/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2011

19/05/2011Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6

Công văn 2946/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách khuyến khích các dự án đầu tư vào vùng nông thôn, miền núi để sử dụng hợp lý lao động tại chỗ

19/05/2011Văn Phòng Chính Phủ
7

Quyết định 906/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ

14/05/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
8

Công văn 2829/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đến trung tâm xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

14/05/2011Văn Phòng Chính Phủ
9

Công văn 703/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm Dự án đầu tư xe ô tô điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

14/05/2011Thủ Tướng Chính Phủ
10

Công văn 2769/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cung hữu nghị Việt - Trung

14/05/2011Văn Phòng Chính Phủ
11

Công văn 657/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về phướng án bỏ phiếu cho dự thảo Nghị quyết Bổ sung nguồn vốn IDA 16

07/05/2011Thủ Tướng Chính Phủ
12

Công văn 2396/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, kiểm tra các dự án công trình thuộc tiêu chí Dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

07/05/2011Văn phòng Chính phủ
13

Công văn 2273/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vốn đầu tư cho dự án Nhà máy xi măng Sơn La

07/05/2011Văn phòng Chính phủ
14

Nghị định 24/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dự

02/05/2011Chinh Phủ
15

Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ"

02/05/2011Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

Luật đầu tư