Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật doanh nghiệp

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

06/11/2013THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
2

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

06/11/2013BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
3

NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

05/11/2013CHÍNH PHỦ
4

NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

05/11/2013
5

Quyết định 2611/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

05/11/2013Bộ Tư pháp
6

Thông tư 150/2013/TT-BTC hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

31/10/2013BỘ TÀI CHÍNH
7

Thông tư 152/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

31/10/2013BỘ TÀI CHÍNH
8

Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

31/10/2013UBND TP Hà Nội
9

Thông tư 148/2013/TT- BTC hướng dẫn Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

31/10/2013BỘ TÀI CHÍNH
10

Quyết định 2487/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

30/10/2013Bộ NN&PTNT
11

Quyết định 1642/QĐ-LĐTBXH năm 2013 Phê duyệt Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

30/10/2013Bộ LĐ & TBXH
12

Quyết định 62/2013/QĐ-TTg chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/10/2013THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2013 tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/10/2013THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14

Thông tư 147/2013/TT-BTC Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

28/10/2013BỘ TÀI CHÍNH
15

Thông tư 38/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

28/10/2013Bộ GTVT

Luật doanh nghiệp