Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật doanh nghiệp

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 7172/TCHQ-GSQL năm 2013 đưa hàng hóa quay trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình do Tổng cục Hải quan ban hành

26/11/2013BỘ TÀI CHÍNH
2

Công văn 1170/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng hóa quá cảnh đóng ghép chung container với hàng nhập, xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

26/11/2013TỔNG CỤC HẢI QUAN
3

Công văn 1174/GSQL-GQ3 năm 2013 thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Lào và Campuchia do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

26/11/2013TỔNG CỤC HẢI QUAN
4

Công văn 4203/BNN-KH năm 2013 báo cáo tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

25/11/2013Bộ NN&PTNT
5

Công văn 4207/BNN-TCTL năm 2013 xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

25/11/2013Bộ NN&PTNT
6

Công văn 4216/BNN-TH năm 2013 thực hiện Nghị định 43/2011/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

25/11/2013Bộ NN&PTNT
7

Công văn 7161/TCHQ-TXNK năm 2013 ưu đãi thuế đối với dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

25/11/2013BỘ TÀI CHÍNH
8

Công văn 7162/TCHQ-TXNK về thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

25/11/2013BỘ TÀI CHÍNH
9

Nghị định 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

27/11/2013CHÍNH PHỦ
10

Thông tư 23/2013/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

22/11/2013NH NHÀ NƯỚC
11

Thông tư 167/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2012/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

21/11/2013BỘ TÀI CHÍNH
12

Công văn 1159/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

21/11/2013TỔNG CỤC HẢI QUAN
13

Công văn 16100/BTC-TCHQ năm 2013 nhập khẩu hàng hóa trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

21/11/2013BỘ TÀI CHÍNH
14

Công văn 2009/TXNK-QLN năm 2013 bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

21/11/2013TỔNG CỤC HẢI QUAN
15

Công văn 2010/TXNK-QLN năm 2013 bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

20/11/2013TỔNG CỤC HẢI QUAN

Luật doanh nghiệp