Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thương mại

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Quyết định 6845/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung ba cửa hàng xăng dầu tại Thanh Hóa vào "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"

27/01/2013Bộ Công Thương
2

Quyết định 6076/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020

27/01/2013Bộ Công Thương
3

Thông tư 29/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

27/01/2013Bộ Công Thương
4

Nghị định 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

27/01/2013Chính Phủ
5

Thông tư 25/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/06/2009 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy

27/01/2013Bộ Công Thương
6

Thông tư 24/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

27/01/2013Bộ Công Thương
7

Quyết định 5317/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025"

27/01/2013Bộ Công Thương
8

Quyết định 7198/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2025"

16/01/2013Bộ Công Thương
9

Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

29/11/2012Thủ tướng Chính phủ
10

Quyết định 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới

29/11/2012Thủ tướng Chính phủ
11

Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt nội dung và ký Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân và Biểu cam kết kèm theo

29/11/2012Chính Phủ
12

Quyết định 6846/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung hai cửa hàng xăng dầu tại Thanh Hóa theo quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015 định hướng đến năm 2025

29/11/2012Bộ Công Thương
13

Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

29/11/2012Chính Phủ
14

Thông tư 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

23/11/2012Bộ Tư pháp
15

Quyết định 5058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

23/11/2012Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Luật thương mại