Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thương mại

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

05/12/2013NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
2

96/2013/NĐ-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

09/09/2013BỘ TÀI CHÍNH
3

Công văn 395/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan của văn phòng đại diện Công ty nước ngoài

28/06/2013Tổng cục Hải quan
4

Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử

28/06/2013NĐ Chính phủ
5

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc lô hàng quá cảnh

28/06/2013Bộ Tài chính
6

Công văn 7351/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng, sản xuất năm 2007

28/06/2013Bộ Tài chính
7

Công văn 1173/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ô tô đầu kéo, đã qua sử dụng, sản xuất năm 2007

16/05/2013Bộ Tài chính
8

Công văn 1464/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với xăng dầu kinh doanh chuyển khẩu

16/05/2013Bộ Tài chính
9

Công văn 3502/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị định 27/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013

09/05/2013Bộ Giao thông vận tải
10

Công văn 336/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc nhập khẩu động cơ ô tô làm mô hình đào tạo

09/05/2013Tổng cục Hải quan
11

Thông tư 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

25/04/2013Bộ Tài chính
12

Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

25/04/2013Bộ Công thương
13

Công văn 274/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xuất khẩu đá mài

17/04/2013Tổng cục Hải quan
14

Công văn 1926/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

17/04/2013Bộ Tài chính
15

Quyết định 549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật"

11/04/2013Thủ tướng Chính phủ

Luật thương mại