Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thương mại

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Quyết định 5059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

23/11/2012Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
2

Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lưu chuyển, tiêu thụ rau, củ, quả an toàn vào nội thành Thành phố Hà Nội

23/11/2012Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
3

Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23/11/2012Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4

Quyết định 5059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

07/11/2012Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
5

Quyết định 5058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

07/11/2012Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
6

Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lưu chuyển, tiêu thụ rau, củ, quả an toàn vào nội thành Thành phố Hà Nội

07/11/2012Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
7

Quyết định 6184/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"

04/11/2012Bộ Công Thương
8

Công văn 8847/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

04/11/2012Bộ Giao thông Vận tải
9

Quyết định 6077/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020

04/11/2012Bộ Công Thương
10

Công văn 8103/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện pháp luật trong kinh doanh xăng dầu

17/10/2012Văn phòng Chính phủ
11

Công văn 13693/BTC-QLG của Bộ Tài chính về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay

13/10/2012Bộ Tài chính
12

Công văn 7905/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

13/10/2012 Văn phòng Chính phủ
13

Nghị định 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

13/10/2012Chính phủ
14

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012

13/10/2012Thủ tướng Chính phủ
15

Công văn 7392/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội

01/10/2012Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Luật thương mại