Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thương mại

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

23/03/2012Văn Phòng Chính Phủ
2

Thông tư 14/TT-BCA của Bộ Công an về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

23/03/2012Bộ Công An
3

Thông tư 02/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

23/03/2012Bộ Thông tin và Truyền thông
4

Quyết định 16/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

17/03/2012Thủ Tướng Chính Phủ
5

Thông báo 94/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam

17/03/2012Văn Phòng Chính Phủ
6

Công văn 3033/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc điều hành giá xăng trong thời điểm hiện nay

08/03/2012Bộ Tài Chính
7

Công văn 2817/BTC-QLG của Bộ Công Thương về việc giảm giá gas sau điều chỉnh thuế

08/03/2012Bộ Công Thương
8

Công văn 1138/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ thực hiện Đề án Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015

08/03/2012Bộ Công Thương
9

Thông tư 48/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

01/03/2012Bộ Công Thương
10

Thông tư 01/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

01/03/2012Bộ Giao Thông Vận Tải
11

Quyết định 164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

01/03/2012Thủ Tướng Chính Phủ
12

Quyết định 276/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tham dự Hội chợ triển lãm hàng lương thực thực phẩm FOODEX Nhật Bản 2012

22/02/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
13

Quyết định 06/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế

22/02/2012Thủ Tướng Chính Phủ
14

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu hóa lỏng

15/02/2012Thủ Tướng Chính Phủ
15

Thông báo 50/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu

15/02/2012Bộ Tài Chính

Luật thương mại