Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Văn bản pháp luật

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 113/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2

09/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
2

Công văn 3358/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc đơn vị đầu mối của Tổng cục Thuế để trao đổi thông tin với cơ quan thuế các nước/vùng lãnh thổ

09/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
3

Công văn 3583/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

08/09/2014TỔNG CỤC THUẾ
4

Công văn 3586/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

08/09/2014TỔNG CỤC THUẾ
5

Công văn 3586/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

08/09/2014TỔNG CỤC THUẾ
6

Công văn 3609/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

08/09/2014TỔNG CỤC THUẾ
7

Thông báo 344/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
8

Công văn 11823/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc quy định phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại cá Tra

08/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
9

Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thôn

08/09/2014TỔNG CỤC THUẾ
10

Công văn 3512/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn, chứng từ

08/09/2014TỔNG CỤC THUẾ
11

Công văn 3511/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

08/09/2014TỔNG CỤC THUẾ
12

Công văn 10478/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

08/09/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
13

Công văn 11803/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

08/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
14

Công văn 3429/TCT-KK của Tổng cục Thuế về vướng mắc về kê khai thuế giá trị gia tăng

08/09/2014TỔNG CỤC THUẾ
15

Công văn 10461/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế mặt hàng bột cát nghiền

08/09/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN

Văn bản pháp luật