Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Văn bản pháp luật

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 3750/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

13/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
2

Công văn 3750/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

13/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
3

Công văn 3762/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA

09/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
4

Công văn 10851/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn 275 ngày hàng sản xuất xuất khẩu

09/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
5

Công văn 12346/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu

09/10/2014BỘ TÀI CHÍNH
6

Công văn 3746/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn về thời hạn nộp tiền nghĩa vụ tài chính về đất

08/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
7

Công văn 10817/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu

08/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
8

Công văn 10820/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc tái xuất và xử lý nợ thuế

08/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
9

Công văn 10841/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền chậm nộp

06/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
10

Công văn 3728/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giải đáp vướng mắc về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

06/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
11

Công văn 3724/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất

06/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
12

Công văn 3724/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất

06/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
13

Công văn 3727/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

02/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
14

Công văn 1172/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc chấn chỉnh về công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế

02/10/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
15

Công văn 10795/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

02/10/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN

Văn bản pháp luật