Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Văn bản pháp luật

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 10796/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng quà tặng

29/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
2

Công văn 10809/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa

29/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
3

Công văn 3671/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ nhà, đất

26/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
4

Công văn 3689/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh

26/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
5

Công văn 10699/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn tiền lệ phí hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

25/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
6

Công văn 10710/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Công văn 17862/BTC-TCHQ

25/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
7

Thông tư 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

24/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
8

Công văn 12080/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng

24/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
9

Công văn 10613/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

23/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
10

Công văn 3627/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế

23/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
11

Công văn 3629/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài làm việc cho văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài

22/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
12

Công văn 3619/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

22/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
13

Công văn 3619/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

22/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
14

Công văn 3619/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

22/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
15

Công văn 3619/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

22/09/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ

Văn bản pháp luật