Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật dân sự

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 01/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

27/01/2013Bộ Tư pháp
2

Nghị định 02/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

27/01/2013Chính Phủ
3

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

16/01/2013Bộ Giao thông Vận tải
4

Công văn 147/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

29/11/2012Bộ Xây dựng
5

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

23/11/2012Tòa án nhân dân tối cao
6

Quyết định 41/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự

07/11/2012Thủ tướng Chính phủ
7

Quyết định 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật Dân dự năm 2005

07/11/2012Thủ tướng Chính phủ
8

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong tố tụng dân sự

07/11/2012Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
9

Thông báo 33/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

04/11/2012Bộ Ngoại giao
10

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

04/11/2012Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
11

Công văn 143/TANDTC-KHXX của Tòa án Nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc khởi kiện vụ án dân sự của cơ quan Bảo hiểm xã hội

22/10/2012Tòa án Nhân dân tối
12

Quyết định 41/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự

13/10/2012Thủ tướng Chính phủ
13

Công văn 7816/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay cầm cố, chế chấp bằng vàng

09/10/2012Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
14

Công văn 11044/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức biếu, tặng cho

01/10/2012Bộ Tài chính
15

Quyết định 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật Dân dự năm 2005

21/09/2012Thủ tướng Chính phủ

Luật dân sự