Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật dân sự

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 23/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

29/02/2012Bộ Tư Pháp
2

Quyết định 82/QĐ-TCDT của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao mức phí nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia

22/02/2012Tổng cục Dự trữ Nhà Nước
3

Thông tư 14/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

22/02/2012Bộ Tài Chính
4

Thông tư 25/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

22/02/2012Bộ Tài Chính
5

Nghị định 02/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

22/02/2012Bộ Tài Chính
6

Quyết định 260/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai và Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

15/02/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
7

Thông tư 22/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính về thi hành án dân sự

05/01/2012Bộ Tư Pháp
8

Thông tư 184/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

05/01/2012Bộ Tài Chính
9

Nghị định 110/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay

20/12/2011Chính Phủ
10

Công văn 141/TANDTC-KHXX của Tòa án Nhân dân tối cao về thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản

02/11/2011Tòa án nhân dân tối cao
11

Thông tư liên tịch 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp

02/10/2011BỘ TƯ PHÁP - BỘ NGOẠI GIAO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
12

Thông tư liên tịch 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao về việc hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

02/10/2011BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
13

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

22/09/2011Chính Phủ
14

Thông tư 22/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

19/08/2011Bộ Tư Pháp
15

Thông tư 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

19/08/2011Bộ Xây Dựng

Luật dân sự