Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật dân sự

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong tố tụng dân sự

24/08/2012Viện kiểm sát nhân dân tối cao
2

Nghị định 110/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay

03/08/2012
3

Thông báo 33/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

27/07/2012Bộ Ngoại giao
4

Nghị định 50/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

23/06/2012Chính Phủ
5

Công văn 146/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng chỉ số giá xây dựng

18/05/2012Bộ Xây Dựng
6

Thông tư 21/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự

09/05/2012Bộ Quốc Phòng
7

Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế

07/05/2012Bộ Tư Pháp - Bộ Tài Nguyên Môi Trường
8

Công văn 5320/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi, tỉnh Long An và Tiền Giang

02/05/2012Văn Phòng Chính Phủ
9

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

24/04/2012Bộ Tư Pháp - Bộ Giao Thông Vận Tải
10

Công văn 145/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng

23/03/2012Bộ Xây Dựng
11

Công văn 3244/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

23/03/2012Bộ Tài Chính
12

Công văn 7816/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay cầm cố, chế chấp bằng vàng

17/03/2012Ngân hàng nhà nước Việt Nam
13

Thông tư 10/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự

08/03/2012Bộ Nội Vụ
14

Chỉ thị 24/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

08/03/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
15

Nghị định 111/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

29/02/2012Chính Phủ

Luật dân sự