Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật dân sự

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 08/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấo Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

17/04/2013Bộ Nội vụ
2

Quyết định 07/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

17/04/2013Bộ Tư pháp
3

Thông tư liên tịch 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập

10/04/2013Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
4

Công văn 1770/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận dự án do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam viện trợ

10/04/2013NĐ Chính phủ
5

Quyết định 1649/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

04/04/2013Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
6

Thông tư 18/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

04/04/2013Ngân hàng nhà nước VN
7

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

27/03/2013Bộ Tài chính
8

Thông tư 44/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

27/03/2013Bộ Tài chính
9

Nghị định 96/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

21/03/2013NĐ Chính phủ
10

Thông tư 36/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

21/03/2013Bộ Xây dựng
11

Quyết định 953/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

15/03/2013Bộ Tư pháp
12

Quyết định 171/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

07/03/2013Bộ Tư pháp
13

Quyết định 373/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

07/03/2013Bộ Tư pháp
14

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

28/02/2013NĐ Chính phủ
15

Công văn 8217/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan về việc lập Báo cáo tổng kết thi hành Bộ Luật Dân sự năm 2005

28/02/2013Bộ Tư pháp

Luật dân sự