Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật dân sự

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Nghị định 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

31/05/2010 Chính phủ
2

Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

03/03/2010Chính phủ
3

Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

03/03/2010 Chính phủ
4

Nghị định 16/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

02/03/2010Chính phủ
5

BỘ QUỐC PHÒNG ----------------- Số: 21/2010/TT-BQP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2008/NĐ-CP NGÀY 14

28/02/2010Bộ Quốc phòng
6

Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế

28/02/2010Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp
7

Chỉ thị 36/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

25/12/2009Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội
8

Luật Dân quân tự vệ của Quốc hội, số 43/2009/QH12

03/12/2009Quốc Hội
9

Quyết định 18671/QĐ-CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao

28/10/2009CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
10

Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1, điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng

06/11/2009Quốc Hội
11

Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

06/11/2009Chính Phủ
12

Thông tư 161/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

06/11/2009Bộ Tài Chính
13

Thông tư 166/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

06/11/2009Bộ Tài Chính
14

Quyết định 2250/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật Thi hành án dân sự, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương

05/10/2009Bộ tư pháp
15

Quyết định 2235/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, c

01/10/2009Bộ tư pháp

Luật dân sự