Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật doanh nghiệp

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

24/04/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
2

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

24/04/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
3

Nghị quyết 15/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

19/03/2014CHÍNH PHỦ
4

Thông tư 21/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

27/02/2014BỘ TÀI CHÍNH
5

Quyết định 204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

27/02/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
6

Thông báo 45/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
7

Quyết định 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng công ty Vận tải thủy

27/02/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
8

Thông báo 18/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

18/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
9

Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6

18/02/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
10

Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần

18/02/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11

Quyết định 26/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải

18/02/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
12

Quyết định 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông số 5

18/02/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13

Công văn 125/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

09/01/2014Bộ GD & ĐT
14

Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

09/01/2014Bộ NN&PTNT
15

Công văn 44/QLCL-CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

09/01/2014Bộ NN&PTNT

Luật doanh nghiệp