Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật doanh nghiệp

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 31/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn nội dung Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

04/01/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
2

Công văn 44/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

04/01/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
3

Công văn 30/TCHQ-GSQL năm 2013 xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

04/01/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
4

Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

02/01/2014BỘ TÀI CHÍNH
5

Quyết định 21/QĐ-NHNN mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

02/01/2014NH NHÀ NƯỚC
6

Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành

02/01/2014CHÍNH PHỦ
7

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014

03/01/2014CHÍNH PHỦ
8

Công văn 6243/BNN-TCCB rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/01/2014Bộ NN&PTNT
9

Công văn 5194/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/01/2014BỘ LĐ & TTXH
10

Công văn 8189/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu gỗ nguyên liệu của DNTN RoLi theo công văn 1552/TTg-KTN do Tổng cục Hải quan ban hành

02/01/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
11

Công văn 8196/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

02/01/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
12

Lệnh công bố Nghị quyết hướng dẫn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

10/12/2013CHỦ TỊCH NƯỚC
13

Thông tư 30/2013/TT-NHNN quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10/12/2013NH NHÀ NƯỚC
14

Nghị định 206/2013/NĐ-CP quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

10/12/2013CHÍNH PHỦ
15

Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

10/12/2013TỔNG CỤC HẢI QUAN

Luật doanh nghiệp