Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật doanh nghiệp

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 4503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

17/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
2

Công văn 6148/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

16/07/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
3

Công văn 3762/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến quý I/2014

03/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
4

Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

03/07/2014CHÍNH PHỦ
5

Quyết định 4603/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013

03/07/2014BỘ CÔNG THƯƠNG
6

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015

03/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
7

Quyết định 727/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

03/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
8

Công văn 3432/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương

03/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
9

Công văn 687/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

20/06/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
10

Công văn 4911/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển đổi từ doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất sang doanh nghiệp chế xuất

20/06/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
11

Quyết định 944/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 198/QĐ-BTC ngày 24/01/2014 về việc bổ sung các tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
12

Quyết định 646/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam

20/06/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13

Công văn 2437/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc thực hiện khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP

24/04/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
14

Nghị định 28/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

24/04/2014CHÍNH PHỦ
15

Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

24/04/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Luật doanh nghiệp