Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thương mại

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Quyết định 5814/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là BCĐ 127/TP)

05/01/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
2

Quyết định 5815/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Cơ quan thường trực BCĐ 127/TP)

05/01/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
3

Quyết định 5816/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Thành phố Hà Nội

05/01/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
4

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà

20/12/2011Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
5

Thông tư 82/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

20/12/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
6

Chỉ thị 2196/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường thị trường bất động sản

20/12/2011Thủ Tướng Chính Phủ
7

Quyết định 2119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh

14/12/2011Thủ Tướng Chính Phủ
8

Quyết định 6116/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đại học Sao Đỏ

14/12/2011Bộ Công Thương
9

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới phía Bắc

01/12/2011Văn Phòng Chính Phủ
10

Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

01/12/2011Chính Phủ
11

Quyết định 2713/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xếp hạng doanh nghiệp

23/11/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
12

Nghị định 104/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

23/11/2011
13

Nghị định 105/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

23/11/2011Chính Phủ
14

Nghị định 103/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

23/11/2011Chính Phủ
15

Thông tư 30/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

23/11/2011Bộ Thông tin và Truyền thông

Luật thương mại