Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thương mại

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 31/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

23/11/2011Bộ Thông tin và Truyền thông
2

Thông tư 32/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

23/11/2011Bộ Thông tin và Truyền thông
3

Nghị định 100/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

14/11/2011Chính Phủ
4

Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

14/11/2011Chính Phủ
5

Thông tư 24/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

12/11/2011Bộ Khoa học và Công Nghệ
6

Thông tư 25/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

12/11/2011Bộ Khoa học và Công Nghệ
7

Quyết định 5515/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế phối hợp thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính của Bộ Công Thương

02/11/2011Bộ Công Thương
8

Thông tư 37/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định

02/11/2011Bộ Công Thương
9

Nghị định 84/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá

02/11/2011Chính Phủ
10

Nghị định 84/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá

09/10/2011Chính Phủ
11

Quyết định 2126/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thanh tra giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá và nhà nước thực hiện bình ổn giá

09/10/2011Bộ Tài Chính
12

Thông báo 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

02/10/2011Văn Phòng Chính Phủ
13

Nghị định 84/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá

22/09/2011Chính Phủ
14

Thông tư 62/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

22/09/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
15

Thông tư 12/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

18/09/2011Bộ Xây Dựng

Luật thương mại