Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thương mại

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Quyết định 51/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

18/09/2011Thủ Tướng Chính Phủ
2

Thông tư 126/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên

18/09/2011Bộ Tài Chính
3

Thông tư 31/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

24/08/2011Bộ Công Thương
4

Thông tư 117/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

24/08/2011Bộ Tài Chính
5

Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

19/08/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
6

Thông tư 111/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng tại Biểu thuế xuất khẩu

19/08/2011Bộ Tài Chính
7

Thông tư 08/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

04/08/2011Chính Phủ
8

Thông tư 28/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

30/07/2011Bộ Công Thương
9

Thông tư 15/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện

19/07/2011Bộ Y Tế
10

Thông tư 31/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

19/07/2011Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
11

Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi ... đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật

19/07/2011Thủ Tướng Chính Phủ
12

Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

19/07/2011Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương - Bộ Công An
13

Thông tư 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

11/07/2011Bộ Tài Chính
14

Quyết định 3098/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

03/07/2011Bộ Công Thương
15

Nghị định 44/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

03/07/2011Chính Phủ

Luật thương mại