Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thương mại

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông báo 144/TB-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần về kết quả thẩm định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp

15/02/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
2

Thông báo 145/TB-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần về kết quả thẩm định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Mía đường II

05/02/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
3

Quyết định 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

05/02/2012Thủ Tướng Chính Phủ
4

Thông báo 142/TB-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả thẩm định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc Thú y Trung ương

21/01/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
5

Thông báo 143/TB-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả thẩm định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản nông nghiệp

21/01/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
6

Thông báo 146/TB-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần về kết quả thẩm định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Mía đường I

21/01/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
7

Quyết định 156/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép tổ chức chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012

21/01/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
8

Quyết định 7028/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I"

11/01/2012Bộ Công Thương
9

Quyết định 72/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/05/2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

05/01/2012Thủ Tướng Chính Phủ
10

Quyết định 1977/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện nội dung hỗ trợ tổ chức Hội chợ triển lãm - Xúc tiến thương mại hàng hoá nông lâm thuỷ sản và thực phẩm.....

05/01/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
11

Thông tư 63/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

05/01/2012Bộ Giao Thông Vận Tải
12

Nghị định 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

05/01/2012Chính Phủ
13

Nghị định 120/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

05/01/2012Chính Phủ
14

Thông tư 41/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

05/01/2012Bộ Công Thương
15

Nghị định 118/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

05/01/2012Chính Phủ

Luật thương mại