Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Văn bản pháp luật

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Quyết định 714/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại

17/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
2

Thông tư 138/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
4

Công văn 11430/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán thuế nhập khẩu

13/11/2014
5

Công văn 11463/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu

13/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
6

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

13/11/2014
7

Thông tư 137/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng C

13/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
8

Công văn 13202/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng nhựa PP

10/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH
9

Công văn 11383/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy

10/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
10

Công văn 11375/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng

10/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
11

Công văn 4028/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế đối với chuyển nhượng tài sản

10/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
12

Công văn 4023/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về điều kiện miễn thuế đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam

03/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
13

Công văn 13062/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường

03/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH
14

Công văn 3993/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn, chứng từ

03/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
15

Công văn 13035/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa vào doanh nghiệp chế xuất

03/11/2014BỘ TÀI CHÍNH

Văn bản pháp luật