Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật đầu tư

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Quyết định 1062/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

18/05/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
2

Chỉ thị 12/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố

09/05/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
3

Thông báo 15/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Estonia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư...

07/05/2012Bộ Ngoại Giao
4

Báo cáo 49/BC-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2012

07/05/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
5

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

02/05/2012Thủ Tướng Chính Phủ
6

Quyết định 812/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét kênh Nha Mân - Tư Tải tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp thuộc Hệ thống các kênh nối sông Tiền - sông Hậu

02/05/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
7

Quyết định 806/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu thuộc Dự án Khoa học công nghệ vốn vay ngân hàng Phát triển Châu Á giai đoạn 2009 - 2011

24/04/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
8

Quyết định 779/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân cấp quyết định đầu tư các công trình sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt

24/04/2012Bộ Giao Thông Vận Tải
9

Quyết định 429/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

24/04/2012Thủ Tướng Chính Phủ
10

Quyết định 874/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính và Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Tổng cục

24/04/2012Bộ Tài Chính
11

Kế hoạch 52/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giám sát và đánh giá đầu tư năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

24/04/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
12

Công văn 1197/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2012

23/03/2012Bộ Giao Thông Vận Tải
13

Công văn 279/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc của 09 dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

23/03/2012Thủ Tướng Chính Phủ
14

Thông tư 35/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

17/03/2012Bộ Tài Chính
15

Quyết định 189/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

08/03/2012Bộ Tư Pháp

Luật đầu tư