Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật đầu tư

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Nghị định 03/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

27/01/2013Chính Phủ
2

Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

27/01/2013Bộ Công Thương
3

Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

27/01/2013Chính Phủ
4

Thông tư 213/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

27/01/2013Bộ Tài chính
5

Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư

21/01/2013Thủ tướng Chính phủ
6

Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

21/01/2013Bộ Công Thương
7

Nghị định 03/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

21/01/2013Chính Phủ
8

Thông báo 388/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

16/01/2013Văn phòng Chính phủ
9

Công văn 7677/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến hồ sơ điều chỉnh giấy phép chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Cổng Vàng

29/11/2012Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10

Công văn 7643/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện tử Glonics Việt Nam

29/11/2012Bộ Kế hoạch và Đầu tư
11

Công văn 6327/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài

29/11/2012Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12

Công văn 5406/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

29/11/2012Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan
13

Công văn 6534/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

23/11/2012Bộ Tài chính
14

Công văn 6509/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

23/11/2012Bộ Tài chính
15

Quyết định 1601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

04/11/2012Thủ tướng Chính phủ

Luật đầu tư