Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật đầu tư

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 13939/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

22/10/2012Bộ Tài chính
2

Công văn 8053/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Thông tư liên tịch về khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

19/10/2012Văn phòng Chính phủ
3

Công văn 11647/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012

17/10/2012Bộ Tài chính
4

Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

17/10/2012Chính phủ
5

Công văn 6547/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giao thực hiện chức năng cấp quyết định đầu tư Dự án đầu tư tuyến đường nối giữa quốc lộ 10 với quốc lộ 5, thành phố Hải Phòng

13/10/2012Văn phòng Chính phủ
6

Công văn 11647/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012

13/10/2012Bộ Tài chính
7

Công văn 8053/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Thông tư liên tịch về khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

13/10/2012Văn phòng Chính phủ
8

Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

09/10/2012 Chính phủ
9

Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

09/10/2012 Chính phủ
10

Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

09/10/2012 Chính phủ
11

Công văn 6058/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo về thực trạng công tác giám sát và đánh giá đầu tư

01/10/2012Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12

Công văn 5336/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư chung

01/10/2012Văn phòng Chính phủ
13

Quyết định 70/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2012

27/08/2012 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14

Quyết định 1677/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2012

24/08/2012Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15

Quyết định 26/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

03/08/2012Thủ tướng Chính phủ

Luật đầu tư