Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật đầu tư

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 104/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

03/08/2012Bộ Tài chính
2

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

03/08/2012Chính phủ
3

Quyết định 26/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

02/08/2012Thủ tướng Chính phủ
4

Quyết định 940/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông -

28/07/2012Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5

Chỉ thị 12/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố

27/07/2012Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
6

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

07/07/2012Thủ Tướng Chính Phủ
7

Chỉ thị 12/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố

07/07/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
8

Báo cáo 49/BC-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2012

07/07/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
9

Quyết định 1062/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

07/07/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
10

Quyết định 940/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông -

07/07/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
11

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

30/06/2012Chính Phủ
12

Thông tư 104/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

30/06/2012Bộ Tài Chính
13

Quyết định 26/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

23/06/2012Thủ Tướng Chính Phủ
14

Quyết định 783/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư của trường Đại học Thủy lợi năm 2012

10/06/2012Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
15

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

01/06/2012Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội

Luật đầu tư