Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật đầu tư

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Quyết định 3048/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ chế quản lý và công tác tổ chức quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành xây dựng công trình giao thông"

02/04/2013Bộ Giao thông vận tải
2

Công văn 4354/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng của Công ty Vissan

26/03/2013Bộ Tài chính
3

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

20/03/2013Ủy ban nhân dân TP Hà Nội
4

Công văn 783/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa

20/03/2013Tổng cục Hải quan
5

Quyết định 369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

15/03/2013Thủ tướng Chính phủ
6

Quyết định 1145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm

15/03/2013Ủy ban nhân dân TP HCM
7

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

08/03/2013Chính phủ
8

Thông tư 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trư

04/03/2013Bộ Tài chính
9

Công văn 1320/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xuất trả hàng hóa trong thời hạn bảo hành

04/03/2013Bộ Công thương
10

Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020

27/02/2013Thủ tướng Chính phủ
11

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015

27/02/2013Bộ Y tế
12

Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư

30/01/2013Thủ tướng Chính phủ
13

Quyết định 26/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

27/01/2013Thủ tướng Chính phủ
14

Thông tư 104/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

27/01/2013Bộ Tài chính
15

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

27/01/2013Chính Phủ

Luật đầu tư