Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật dân sự Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 về báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 về báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 2847/BNN-KTHT
V/v báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 


Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường;
– Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;
– Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến thương mại, NLTS và Nghề muối;
– Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013 theo nội dung phiên bản họp tháng 10 về “phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi”, Bộ yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách của đơn vị tại khu vực miền núi (miền núi bao gồm địa bàn thuộc các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên) với các nội dung sau:

1. Khái quát thực trạng tình hình phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại và ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới miền núi;

2. Kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang triển khai thực hiện tại khu vực miền núi trong 5 năm gần đây;

3. Đánh giá những ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở khu vực miền núi theo lĩnh vực thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị;

4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện để phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại và ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi trong thời gian tới.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– Văn phòng BCS;
– Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu