Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật dân sự Công văn 3832/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3832/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3832/BNN-TCCB
V/v đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở NN&PTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 


Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Lạng Sơn; Quảng Ninh, Điện Biên; Hà Tĩnh, An Giang; Đồng Tháp; Kon Tum, Nam Định.

 

Liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo Thông tư Liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn để thay thế Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 và các Thông tư hướng dẫn tổ chức Ngành liên quan.

Dự thảo Thông tư Liên tịch được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn đầu mối thuộc Sở; quản lý theo hệ thống, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống tổ chức quản lý Ngành mang tính thống nhất cao nhưng thẩm quyền quyết định thuộc địa phương và có tính đến các yếu tố đặc thù của địa phương.

Dự thảo Thông tư Liên tịch đã được sự đồng thuận cao của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ của các tỉnh, thành phố, trong đó có việc thành lập Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật và bộ phận tham mưu về trồng trọt (nếu có) thuộc Sở; Chi cục Chăn nuôi Thú y trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thú y và bộ phận chăn nuôi (nếu có) thuộc Sở.

Để có thêm cơ sở thực tiễn, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá tác động về thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở, gồm:

1. Về kinh phí (sự tốn kém/lãng phí) để thay đổi con dấu, mẫu hồ sơ, giấy tờ liên quan như: hồ sơ kiểm dịch, tem; thẻ kiểm dịch, biển hiệu kiểm dịch, … khi tổ chức lại (thay đổi tên gọi) thành 02 Chi cục nêu trên.

Đề xuất biện pháp hoặc bổ sung nội dung vào Dự thảo Thông tư để khắc phục hạn chế nêu trên.

2. Tác động của việc phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi thay đổi tên gọi của 02 Chi cục trên.

3. Khái quát về ưu điểm, hạn chế của việc tổ chức lại thành Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật.

Đề nghị các Sở gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Trên cơ sở báo cáo của các Sở, Ban Soạn thảo sẽ liên hệ và trực tiếp làm việc với một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật) để nghiên cứu, hoàn thiện Thông tư Liên tịch theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TCCB, TMĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nguyễn Minh Nhạn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu