Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Thông báo 31/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thông báo 31/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 31/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Ngày 24 tháng 02 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo và phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:
Chủ trương của Chính phủ là chuyển giá điện sang thực hiện theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, thời gian qua do điều kiện kinh tế - xã hội trong nước chưa đủ điều kiện để thực hiện chuyển giá điện sang thực hiện đầy đủ theo cơ chế thị trường nên đến nay giá điện mới chỉ điều chỉnh được ở mức độ nhất định. Chính điều này đã làm cho ngành điện lỗ; các nhà đầu tư trong và ngoài nước không đầu tư vào lĩnh vực điện. Xử lý tài chính để EVN sớm vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cũng như có căn cứ để thu hút đầu tư, trước hết là để giá điện có thể chuyển sang thực hiện theo cơ chế thị trường theo đúng chủ trương của Chính phủ là cần thiết.
Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I năm 2011 cơ chế điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường để làm cơ sở cho việc điều hành giá điện năm 2011 và các năm tiếp theo.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, EVN và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án xử lý tổng thể vấn đề tài chính cho EVN (bao gồm các vấn đề liên quan tài chính, đầu tư gắn với lộ trình điều chỉnh giá điện, vốn điều lệ của EVN,…), bảo đảm giá điện sớm chuyển sang thực hiện theo cơ chế thị trường, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định để có căn cứ công bố công khai tình hình và lộ trình bảo đảm tài chính của EVN để nhân dân và các nhà đầu tư biết.
3. Do tình hình tài chính hiện hay của EVN còn khó khăn nên trong năm 2011 ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo sau khi điều chỉnh giá điện để thực hiện chính sách an sinh xã hội.
4. Việc thu phí dịch vụ môi trường rừng đối với các nhà máy thủy điện thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: TC, CT, KH&ĐT, LĐTB&XH;
- NHNNVN;
- EVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, ĐMDN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Văn Phượng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu