Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 499/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg

Công văn 499/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg

Email In PDF.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 499/TTg-ĐMDN
V/v: thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Xét báo cáo của Bộ Tài chính (công văn số 3051/BTC-TCDN ngày 08 tháng 3 năm 2011) về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn, tổng công ty nhà nước thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc; thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ khi tiến hành xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2010 và nộp báo cáo xếp loại doanh nghiệp nhà nước đúng thời hạn quy định.
2. Bộ Tài chính soạn thảo Quy chế về giám sát tài chính đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty theo hướng nâng cao khả năng phát hiện sớm, xử lý và cảnh báo kịp thời về việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính và khả năng mất cân đối tài chính của doanh nghiệp, tình hình đầu tư vào các lĩnh vực không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính; trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2011.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu