Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 2410/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Tư vấn xây dựng công trình thủy lợi 1

Công văn 2410/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Tư vấn xây dựng công trình thủy lợi 1

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 2410/VPCP-ĐMDN
V/v: chuyển đổi Công ty Tư vấn xây dựng công trình thủy 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1571/BGTVT-TCCB ngày 22 tháng 3 năm 2011) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 4619/BTC-TCDN ngày 07 tháng 4 năm 2011) về chuyển đổi Công ty Tư vấn xây dựng công trình thủy 1, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
Đồng ý căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp là thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, trên cơ sở hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, tính toán các yếu tố tăng, giảm năm 2010, có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu