Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 2999/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thu hồi các khoản nợ Công ty Cho thuê tài chính II vay quỹ bảo hiểm xã hội

Công văn 2999/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thu hồi các khoản nợ Công ty Cho thuê tài chính II vay quỹ bảo hiểm xã hội

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
Số: 2999/VPCP-KTTH
V/v: thu hồi các khoản nợ Công ty Cho thuê tài chính II vay quỹ bảo hiểm xã hội.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:
- Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 1539/BHXHVN-ĐTQ ngày 19 tháng 4 năm 2011 về việc cho Công ty Cho thuê tài chính II vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh đúng pháp luật vụ việc này.
2. Yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra làm rõ trách nhiệm và thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Lao động - TB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng NN&PTNT;
- VPCP: BTCN,
PCN Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TKBT, KNTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 21
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu