Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 729/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Công văn 729/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Email In PDF.

Nội dung

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------
Số: 729/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10296/CT-KTr2 ngày 10/10/2012 và công văn số 9140/CT-CTr2 ngày 29/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu vướng mắc về xuất hóa đơn GTGT cho tài sản khi giải thể. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 6.b điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và điểm 2.16.b.2 Phụ lục số 04 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"… Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân: tài sản điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn"
Tại khoản 4 điều 41 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp quy định:
"Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật"
Tại điều 49 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể… gồm:
"- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư này;
- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;
- Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động".
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu chi nhánh (tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) của Công ty cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa Công trình dầu khí - có trụ sở chính tại Quảng Ngãi thực hiện giải thể thì Chi nhánh Công ty có trách nhiệm hoàn thành mọi nghĩa vụ về thuế đối với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chi nhánh Công ty đã giải thể nên Công ty cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa Công trình dầu khí tại Quảng Ngãi có trách nhiệm giải quyết mọi tồn tại theo quy định tại khoản 4 điều 41 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ, chi nhánh không phải lập hóa đơn khi bàn giao tài sản về cho Công ty mẹ.
Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu