Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1174/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tạm ngừng kinh doanh

Công văn 1174/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tạm ngừng kinh doanh

Email In PDF.

Nội dung

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
Số: 1174/TCT-KK
V/v: Chính sách thuế tạm ngừng kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
Trả lời công văn số 132/CT-TTHT ngày 30/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc chính sách thuế khi tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh: “Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”
Điều 19 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước khi tạm ngừng kinh doanh: “Trước khi tạm ngừng kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước.”
Do có sự khác nhau về thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước như nêu trên sau khi đã thống nhất với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, ngày 21/11/2012 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 9705/BKHĐT-ĐKKD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội với nội dung hướng dẫn như sau:
“Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ đối với ngân sách nhà nước để tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.”
Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/10/2010 của Chính phủ và nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cùng hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 13 Tháng 9 2013 18:58 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu