Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5507/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý tồn tại về quyết toán thuế theo chính sách nội địa hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5507/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý tồn tại về quyết toán thuế theo chính sách nội địa hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5507/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tồn tại về quyết toán thuế theo chính sách nội địa hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 


Kính gửi:

- Công ty TNHH sản xuất xe máy và cơ điện lạnh;
(Số 439 lô 22 đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)
– Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Trả lời công văn số 15/CV ngày 19/08/2013 và công văn số 18/CV ngày 10/09/2013 của Công ty TNHH sản xuất xe máy và cơ điện lạnh về việc xử phạt chậm nộp thuế nhập khẩu xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7604/VPCP-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ trả lời công văn số 273/BTC-CST ngày 15/12/2006 của Bộ Tài chính về việc giải quyết tồn tại về thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với xe hai bánh gắn máy năm 2001;

Căn cứ công văn số 17836/BTC-CST ngày 28/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hạch toán khoản thuế nhập khẩu bị truy thu theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001; Công văn số 10781/BTC-CST ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp do bị truy thu thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001;

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra lại hồ sơ các tờ khai nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy của Công ty TNHH sản xuất xe máy và cơ điện lạnh, để xử lý theo đúng hướng dẫn tại công văn số 10781/BTC-CST ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với số thuế nhập khẩu bị truy thu tại các tờ khai do Công ty TNHH sản xuất xe máy và cơ điện lạnh nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 còn nợ sau khi thực hiện quyết toán, bù trừ theo Quyết định số 2636/QĐ-BTC ngày 24/11/2008 của Bộ Tài chính và bù trừ giữa số thuế nhập khẩu còn thiếu với số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa vào ngân sách nhà nước theo Quyết định số 379/QĐ-CT ngày 01/03/2012 của Cục thuế thành phố Hải Phòng sẽ không bị tính phạt chậm nộp thuế đến thời điểm thực hiện bù trừ theo Quyết định số 379/QĐ-CT ngày 01/03/2012 của cơ quan thuế.

Tính phạt chậm nộp thuế đối với số thuế còn nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với số tiền thuế còn thiếu mà doanh nghiệp chưa nộp sau khi đã có quyết định bù trừ. Thời điểm tính phạt chậm nộp được tính kể từ ngày có Quyết định 379/QĐ-CT bù trừ của cơ quan thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH sản xuất xe máy và cơ điện lạnh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Vụ Chính sách thuế (để biết);
– Cục Thuế Hải Phòng (để phối hợp);
– Lưu: VT, TXNK-CST (05 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu