Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 8124/VPCP-KTN năm 2013 thành lập Diễn đàn an toàn giao thông Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 8124/VPCP-KTN năm 2013 thành lập Diễn đàn an toàn giao thông Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 8124/VPCP-KTN
V/v thành lập Diễn đàn an toàn giao thông Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ phận Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia.

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (công văn số 268/UBATGTQG ngày 13 tháng 9 năm 2013) về việc thành lập Diễn đàn an toàn giao thông Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có ý kiến như sau:

Ủy quyền đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xem xét, quyết định việc thành lập Diễn đàn an toàn giao thông Việt Nam, đảm bảo đúng quy định và hoạt động có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ phận Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc;
– VP Ủy Ban ATGT Quốc gia;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, TKBT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu