Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5768/TCHQ-TXNK năm 2013 về nộp thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu bị trả về do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5768/TCHQ-TXNK năm 2013 về nộp thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu bị trả về do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5768/TCHQ-TXNK
V/v nộp thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu bị trả về

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 


Kính gửi:

Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
(KCN phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19 CV/MP.2013 ngày 12/7/2013 của Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú về nộp thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu bị trả về. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 55 “Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại” Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: “4. Thủ tục nhập khẩu hàng trả lại”:

….

c) Cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 119 Thông tư này và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng đã xuất khẩu trước đây; các trường hợp khác thực hiện thu đủ các loại thuế theo quy định.

…”

Đề nghị Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú nghiên cứu quy định trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu