Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 967/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Công văn 967/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Email In PDF.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 967/GSQL-GQ1
V/v NK gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 1951/HQBP-NV ngày 13/9/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, và Điều 2 Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã giải thích rõ thuật ngữ “gỗ tròn”. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước nghiên cứu các văn bản nêu trên, các quy định hiện hành và thực tế hàng hóa nhập khẩu để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu